Bir marka kimliği oluşturmak; birkaç renk belirleyip bir logo oluşturmak ile tek gecede olup biten bir şey değildir. Bu markalaşma yolunda atılması gereken ilk adımdır ve oldukça önemlidir. Bundan dolayı üzerinde çalışılması gerekir. Bu işin önemi marka sahiplerinin gözünü korkutmamalıdır.  Çünkü doğru adımlar atılıp doğru çalışmalar yapıldığında zaman içinde marka kimliği oluşmaya başlar. Bu süreç içinde de ne gibi çalışmalar yapılabileceğine dair tavsiyeleri içeriğimizde ele alacağız.

Marka Kimliği Nedir?

Marka Kimliği Nedir

Marka kimliği kavramı, bir firmanın vitrinini oluştur. Markanın kendisini dışarıya yansıttığı biçimdir. Marka kimliği, slogan, logo, iletişim dili ve görsel noktalar ile şirketin makyajıdır diyebiliriz. Başka bir deyişle, markanın nasıl tanıtıldığı ve iletişim dilinin nasıl kullanıldığıdır. Bazı markalar ses, tat ve hissiyat duyularını da bu hususlar içinde bulundururlar.

Her firmanın kendisine ait bir kimliği vardır. Bu kimlik de diğer firmalar ile girilen rekabette ön plana çıkmayı sağladığı gibi geride kalınmasına da sebep olabilir. Marka kimliği dışarıya her zaman olumlu bir biçimde yansıtılamayabilir. Bazı firmalar olumsuz bir imaj sergilediklerinden dolayı kötü anılırken bazı firmalar da imajını korur ve daha iyi anılır.

Bu doğrultuda firmaların kimliklerini oluşturma konusunda dikkatli davranmalarının önemi karşımıza çıkmaktadır. Markanın kendisini dışarıya olumsuz bir şekilde yansıtıyor olması demek, müşteri kaybına sebep olacağı için kimlik oluşturmaya yönelik çalışmalarda dikkatli olmak gerekir.

Marka Kimliğinin Kapsadığı Ögeler

Marka kimliğini oluşturma aşamasında üzerinde durulması gereken ögeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kullanılan renklerin seçimi
  • Logo
  • Tipografi
  • Web tasarım
  • Video ve animasyonlar
  • Fotoğraflar, illüstrasyonlar ve ikonlar
  • Tasarım sistemi

Bu ögelerin kullanılması, markalaşma yolunda ilk adım olan marka kimliğini oluşturma işlemini tamamlamaya yardımcı olur. Bu yollarla marka tanıtımı yapılabilir. Bu süreçte neler yapılacağına dair detaylı bilgiler için içeriğimizi okumaya devam edin.

Marka Kimliği Nasıl Oluşturulur?

Marka Kimliği Nasıl Oluşturulur?

Logo Tasarımı:
Logo tasarımı hususu, markanın yüzünü oluşturan ögelerden birisidir. Logonun tasarımı, markanın kurumsal görünüşünü belirler. Canlı ve dinamik tasarımlar tercih edilebileceği gibi daha kurumsal ve sade tasarımlar da marka için kullanılabilir. Burada önemli olan ilk nokta hedef kitle ile markanın vizyonudur. Hedef kitleyi ve marka vizyonunu yansıtan bir logo seçmek bu süreç içinde doğru bir hamle olacaktır.

Renk Seçimi: Marka kimliği oluşturma aşamasında seçim yapılması gereken hususlardan birisi de marka ile bütünleşecek olan renklerdir. Her markanın kendine ait bir yapısı ve ulaşmaya çalıştığı bir hedef kitlesi vardır. Bununla birlikte markaların vermek istedikleri mesajlar da değişiklik gösterir. Her bir renk farklı birer duyguyu ve hissiyatı simgeler. Markanın vermek istediği mesajı yansıtan bir renk seçimiyle bu noktada da doğru bir hamle yapılmış olur.

Tipografi: Marka kimliği oluşturulurken ihtiyaç duyulan unsurlardan birisi de markanın web sitesinde, markaya ait görsel çalışmalarda ve markanın logosunda kullanılacak tipografidir. Yazı karakterlerinin dahi kendilerine göre dışarıya vermiş oldukları mesajlar vardır. 

Tırnaklı yazı fontları genel itibariyle daha kurumsal bir yaklaşım tercihinde bulunan firmalar veya tasarım ya da tekstil sektöründe bulunan şirketler tarafından kullanılmaktadır. Tırnaksız fontlar ise daha dinamik ve modern bir kitleye sahip olan ve tasarım odaklı işler yapmakta olan firmalar tarafınca tercih edilir.

Tasarım Sistemi: Markalar; görsellerinde, logolarında, web sitelerinde ve de sosyal medya paylaşımlarında kullanacakları bir tasarım sistemine sahip olmalıdırlar. Kullanılacak renklerin, grafiklerin, stok görsellerin ve fotoğrafların bir bütün oluşturması gerekir. Kurumsallığı ve markalaşmayı sağlamak adına bütün görsel ögelerin birbirini tamamlaması önemlidir. Bundan dolayı da bir tasarım şablonu belirlemek ve sonradan tüm görsel ögelerde bu şablonu kullanmak iyi bir yöntemdir.

Görsellerin, müşterilere ve hedef kitleye marka ile ilgili pek çok detay vermesi sebebiyle belli bir tema oluşturmak ve tasarımlarda bu temaya sadık kalmak markalaşma süreci boyunca markaların işini kolaylaştırır. Bu tema, belirli bir süre sonra marka ile özdeşleşeceğinden dolayı aynı tasarımları kullanmak çok önemlidir.

Fotoğraflar, illüstrasyonlar ve ikonlar: Marka kimliğinin oluşturulacağı süreçte markanın web sitesinde, ürün sayfalarında, sosyal medya hesaplarında, reklamlarında kullanacakları fotoğraflar, illüstrasyonlar ve ikonlar da belirli bir tasarım stiline ve şablona sahip olmalıdır. Kurumsallığı sağlayabilmek ve tüm paylaşımlarda aynı mesajı verebilmek adına belli bir bütünlük sağlamak önemlidir.

Marka Kimliği Nedir Nasıl Oluşturulur?

Video ve Animasyonlar: Marka ile ilgili videolar ve animasyonlar hazırlanırken de bütünlük sağlamak önemlidir. Videoları gören kullanıcıların bir süre sonra belirli konsept sayesinde marka ile ilgili olduğunu anlamalarını kolaylaştırır. Videolarda kullanılacak arka planlar, eklenecek müzikler, videolardaki seslendirmeler, seçilecek animasyon çeşitleri, animasyonlarda yer alacak illüstrasyonlar da bütün oluşturmalıdır. Hem tasarımsal açıdan hem de kullanım açısından bir bütünlük sağlamak bu konuda da hayli önemlidir.

Web Sitesi Tasarımları: Markanın kimliği üzerine çalışırken üzerinde durulması gereken bir diğer kon da markaya ait web sitesinin tasarımıdır. Web sitesi tasarımı, marka ile ilgili pek çok detayı kullanıcıya sunar. Günümüzde tasarıma ait kalitesi, modern olup olmadığı da tüketicilerin satın almaya dair kararlarını etkileyen faktörlerin arasında yer alır. Eskiyen ve uzun süre boyunca güncellenmemiş olan web siteleri, markaların imajını zedeler. 

  • İnternetten Satış Yapabilmek İçin Neler Gerekir? İnternetten Satış Yapabilmek İçin Neler Gerekir?
  • Dropshipping Nedir? Dropshipping Nedir?