İhtiyaç duyduğunuz tüm yazılım projeleriniz için uzman ekibimizle rehberlik ve yazılım desteği sunuyoruz. Bir yazılım projesine dair elde edilen başarısızlıklar da başarılar da insan sonucunda oluşur. En son teknolojiye uygun olarak ve sürekli güncellenen dijital duyuruları takip ederek danışmanlığını yaptığımız yazılım çözümlerinde kaliteli hizmet sunuyoruz.

Yazılım danışmanlığı nedir ve müşteriler neye ihtiyaç duyar? Bu soruların cevaplarına bakalım.

Yazılım Danışmanlığı Nedir?

Yazılım danışmanlığı; hizmet sürecinin doğru planlanması, başarıyla hayata geçirilmesi, kullanıcı beklentilerinin en iyi şekilde karşılanması ve yatırımların getirisini maksimize etmek açısından büyük önem taşır. Yazılım danışmanlığı; sektör gereksinimlerinin ve müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ile servis süreçlerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Gün geçtikçe her sektörün kendine bir yer edinmek için rekabete girdiği dijital dünyada yer edinememek şirketler için kuşkusuz çağın gerisinde kalmaktır. Mobil uygulamalardan web projelerine kadar her alanda sunduğumuz yazılım projeleriyle markanızı çağa yeetiştirebilirsiniz. Alanında uzman ekibimizle proje hakkında konuştuktan sonra mümkün olabilecek tüm detaylarıyla işi birlikte yürütürüz. Yeni teknikler hakkındaki bilgi eksiklikleri sektör bilgimiz ve tecrübelerimizle birleştiğinde ortaya bizim açımızdan mutlu müşteriler çıkarken müşteriler açısından da karşılanan beklentiler çıkar.

  • İyileştirme ya da otomatize etme amacıyla süreçleri inceleriz.
  • Yazılımın ihtiyaçlarını anlayabilmek için kullanıcılarla iletişime geçeriz.
  • Sistem ihtiyaçlarını raporlarız.
  • Hazırlanan dokümanların standartlara uygunluğunu kontrol ederiz.

Müşteri İhtiyaçları Nelerdir?

  • Müşterilerin yazılıma ait yaşam döngüsü hakkında uzmanlığa ihtiyaç duymaları
  • Yeni yöntemler ve teknolojiler hakkında bilgi eksikliğinin giderilmesi
  • Proje gelişim süreçleri veya kullanılacak metodlar ile ilgili danışmanlık ihtiyacı
  • En son kullanıcı beklentilerinin karşılanması için verilmesi gereken servis hizmetleri sürecindeki bilgi eksikliğinin giderilmesi.

Yazılım danışmanlığı; müşterilere ait ihtiyaçların projelendirilmesi, proje gelişim ölçütlerinin belirlenmesi ve servis süreçlerinin uygulanması faaliyetlerinden oluşmaktadır. Müşterilerin; yazılım geliştirme süreçleri, sürekli değişen teknolojiler, projenin yönetim süreçlerinin nasıl ilerlemesi gerektiği gibi konulardaki bilgi eksiklikleri danışmanlık alma ihtiyacı doğurur. Söz konusu yazılım geliştirilmeden önce ne kadar düzgün planlanırsa sonrasında da daha doğru ve problemsiz olur.

Pomelo Soft olarak geliştirilmesini istediğiniz yazılımlarınızla ilgili plan ve süreçleri sizler için doğru ve hızlı olacak şekilde belirliyoruz.