Teknolojinin sosyal ve kurumsal hayata bütünüyle entegre olmasıyla büyük değişimler ortaya çıkmaya başlamıştır. Geleneksel yöntemlere bağlı kalarak alışkanlık hâline gelen pek çok konu, teknolojinin sınırsız imkânlarıyla hızlıca değişmeye başlamıştır. Geçmiş yıllarda belirli kalıplar ve standartlar içinde değerlendirebileceğimiz pek çok konu, teknoloji ile internetin meydana getirdiği beraberlikle farklı bir değerlendirmeyi zorunlu kılmıştır.


Teknoloji ışık hızında gelişirken beraberinde bütün sektörleri de dönüştürüyor. Bu durumdan payını alan sektörlerden birisi de pazarlama sektörüdür. Pazarlama temelde “satış” üzerine kurulu olsa dahi pazarlama taktikleri çağın şartlarına ve trendlerine göre değişiyor. Bu trendler başlarda lüks gibi görülseler de sonrasında çoğu birer ihtiyaca ve zamanı yakalamak için zorunluluğa dönüşüyor.


İnsanların alışkanlıkları ve davranış şekilleri teknoloji tarafından yaratılan yeni düzene bağlı kalarak farklı bir eksene doğru kaymaktadır. Bununla birlikte ticari kurumların müşterileriyle olan ilişkileri ve iletişimleri de değişmiştir. Değişim beraberinde farklı pazarlama yöntemlerini ve stratejileri getirmiştir. Verileri toplamanın, bunları ölçmenin ve değerlendirmenin teknolojinin imkânlarına bağlı olarak daha da net sonuçlara götürdüğü yadsınamaz bir gerçektir. Teknolojinin, yeni iletişim teknolojilerinin ve internetin yarattığı pazarlamaya ait bu yeni dünya kurumların hedef kitlelere ulaşmalarında “dijital pazarlama” olarak adlandırılan yeni yöntemi kullanmalarına olanak sağlamıştır. 

Biraz geriye gidersek bundan on sene önce dijital pazarlamanın bu denli değişim geçireceğini kestiremezdik. Farklı terimlerin ve teknolojilerin yaşam alanımıza girdiği bu dönemde yaşanan tüm bu değişimlerin dijital pazarlamayı etkilememesi mümkün olmazdı. Bu alandaki başarı, değişime hızla ayak uydurup bunu gerçekleştirebilenler ve öncülük edip sürdürebilir stratejiler çizenler arasından çıkıyor.

Örneğin Facebook… 2004 senesinden beri hayatımızda olan bu sosyal medya sitesinin geçen 16 yıllık süre boyunca geçirdiği evrimi sadece status değiştirme ya da video, fotoğraf ekleme şeklindeki temel ayarlarla ifade edemeyiz. Zamanla gerek tasarımsal gerek teknik açıdan getirdikleri geliştirmeler hepimize sıradaki özelliği ne olabileceğini merak ettiriyor.  Teknolojinin değişimine öncülük eden Google, Facebook gibi teknoloji şirketlerinin markalara sunduğu yaratıcılıklar ve avantajlar sonsuz bir evren. Facebook’un VR ile Oculus teknolojileri sürekli gelişiyor ve markalar için yeni reklam mecraları haline geliyor. Bununla beraber sesli asistan pazarında ise Amazon ve Google büyük bir yarışta. 

Bu türdeki teknolojileri yakından takip edeip liderlik eden ve sürdürülebilirliği olan dijital pazarlama süreçlerine entegre eden bütün markalar değişime ayak uyduracak. Hem ilk olmak hem hızlı olmak bu dünyaya ait kuralların başında geliyor. Sosyal medya araçları bizlere bu hızı sağlıyor. Denemekten korkmayanın, fikri bulanın değil de yapanın kazandığı bu teknolojik çağda markaların yeni teknolojileri pazarlamaları veya reklam çalışmalarının içine dahil etmeleri artık elzem bir süreç haline geliyor.

Pazarlamacılar bu süreçte hiç olmadıkları kadar güçlü olmalılar. Çünkü dijitalliğin gücü artık kendini kanıtladı ve bu pazarlamacılar için oldukça büyük bir kaynak. Bu kaynağı verimli yönetebilmek ve daha da fazla verim sağlayabilmek adına firmalar büyük bir yarış içerisinde. Günümüzün başarılı pazarlamacıları; yetkinliklerini kullanarak müşterilerinin verilerine doğrudan erişebiliyor, karmaşık haldeki pazarlama kampanyalarını kolay bir şekilde yürütebiliyor ve yaptıkları işlerin değerini kanıtlamak için detaylı birtakım analizlerle çalışmalarının sonuçlarını kanıtlayabiliyorlar. 

   Peki dijital pazarlamanın gücünü ortaya çıkarıp pazarlama yeteneklerimizi verimli kullanabilmek için nasıl bir yol izlemek gerekiyor?

  • Müşterilerinizi daha iyi anlamaya çalışın.
  • Daha fazla zaman için kampanyalarınızı otomatikleştirin.
  • Verilerin önemini asla unutmayın.
  • Yaratıcı olmaktan korkmayın.
     
  • E-Ticarette Backlink Önemi E-Ticarette Backlink Önemi
  • Web Sitesi Sıralamasını Artırmak Web Sitesi Sıralamasını Artırmak